Avoin korkeakouluopetus kaikille

 

Avoimella korkeakouluopinnoilla voit laajentaa ja täydentää oman työelämän osaamistasi sekä vauhdittaa varsinaisia korkeakouluopintojasi.  Kesäyliopistojen tarjoama avoin korkeakouluopetus on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintovaatimusten mukaista. Opintosuoritukset vastaavat korkeakoulujen vaatimuksia. Opetus järjestetään aina yhteistyössä Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Meillä voit

opiskella sekä opintokokonaisuuksia että yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Suosittelemme, että korkeakouluopiskelijat varmistavat opintojakson korvaavuuden omasta tiedekunnastaan ennen opintojen alkamista.

Avoimen korkeakouluopetuksen hyödyt

• ikärajoja tai pääsykokeita ei ole
• kuka tahansa voi tutustua akateemiseen opiskeluun
• voit nopeuttaa tutkintoasi
• voit parantaa mahdollisuuksiaan onnistua korkeakoulun pääsykokeissa
• voit käyttää avoimen väylää eli suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa ja siirtyä sitten varsinaiseksi opiskelijaksi ilman pääsykoetta.

Katso oman paikkakuntasi kesäyliopiston koulutustarjonta

 

© 2024 Suomen kesäyliopistot ry