Yhteisten asioiden hoitoa ja edunvalvontaa

Suomen kesäyliopistot ry toimii kesäyliopistojen valtakunnallisena yhteisorganisaationa.
Yhdistyksen tarkoituksena on kesäyliopistojen toimintaedellytysten parantaminen ja yhteisten asioiden hoito.

Suomen kesäyliopistot ry edustaa kesäyliopistoja pitäen yhteyttä opetus- ja kulttuuriministeriöön, eduskuntaan, poliittisiin päättäjiin, valtion aluehallinnon ja kuntien viranomaisiin, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sekä muihin kansallisiin julkisiin ja yksityisiin organisaatioihin. Teemme lausuntoja, kannanottoja ja aloitteita sekä osallistumme kuulemistilaisuuksiin, kokouksiin ja erilaisiin neuvottelutilaisuuksiin. Asiantuntija- ja edunvalvontatehtävät ovat asiantuntemukseen perustuvaa vaikuttamista.

Yhdistyksen tehtäviin kuuluvat myös yhteisten kehittämishankkeiden valtakunnallinen suunnittelu, koordinointi ja toteutus, yhteistiedotuksesta vastaaminen ja kesäyliopistojen kansainvälistymisen ja verkostoitumisen edistäminen. 

Visio

Kesäyliopistot ovat kiinteä osa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulutoiminnan kokonaisjärjestelmää ja ne järjestävät yleissivistävää ja työelämälähtöistä osaamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta.

Kesäyliopistojen lakisääteinen tehtävä

Kesäyliopistojen osalta laissa vapaasta sivistystyöstä (1765/2009) todetaan: ”Kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö”.

Arvoperusta

”Sivistys, kumppanuus ja merkityksellisyys”

Kesäyliopistojen toiminta ja opetussuunnitelmien arvoperusta rakentuu kolmelle yhdessä määritellylle arvolle.  Lue lisää täältä

Katso tästä tilastoja ja raportteja Kesäyliopiston toiminnasta.

KESÄYLIOPISTOT

järjestävät avointa korkeakouluopetusta,työelämän koulutus, yleissivistävää koulutusta sekä kursseja abeille ja lukiolaisille. Kesäyliopistojen toiminta on ympärivuotista ja toimintaa on yli 30 paikkakunnalla. Kesäyliopistot toteuttavat myös räätälöityjä koulutusratkaisuja organisaatioille.

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT RY

Suomen kesäyliopistot ry. toimii kesäyliopistojen valtakunnallisena yhteisorganisaationa. Yhdistyksen tarkoituksena on kesäyliopistojen toimintaedellytysten parantaminen ja yhteisten asioiden hoito.

© 2024 Suomen kesäyliopistot ry