Suomen kesäyliopistot ry:llä on ilo järjestää vapaan sivistystyön työntekijöille, opettajille ja vapaaehtoisille maksutonta henkilöstökoulutusta digiopetuksesta ja -ohjauksesta vapaassa sivistystyössä. Koulutuksen tavoitteena on tukea VS:n opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittymistä nostamalla esiin keskeiset työn muutokset.

Koulutus järjestetään syksyn 2020 aikana ja se on Opetushallituksen rahoittama ja Suomen eOppimiskeskus ry:n tuottama.

Ilmoittautuminen “Digiopetus ja -ohjaus vapaassa sivistystyössä” -koulutusosioon ja webinaareihin on auennut. Ilmoittautumislinkit ja tiedot koulutuksesta löydät tältä sivulta.

Tämän kokonaisuuden kaikki koulutukset on päätetty järjestää verkossa.Näin pystymme takaamaan osallistujien turvallisuuden ja koulutusten toteutumisen epävarmana korona-aikana. 

Kolmen saman sisältöisen koulutuspäivän sijasta järjestämme 3 teemoitettua koulutuspäivää. Voit osallistua sinua kiinnostavaan päivään tai vaikka kaikkiin!

Digiopetus ja -ohjaus vapaassa sivistystyössä -koulutusosio (laajuus 2 op)

Koulutuksessa käsitellään digiopetuksen ja -ohjauksen teemoja teoreettisella että käytännön tasolla. Opetuksessa painotetaan digiopetuksen ja -ohjauksen hyvien käytänteiden ja esimerkkien jakamista, koordinoitua yhdessä tekemistä sekä verkostojen merkitystä osaamisen kehittämisen tukena. Osiossa perehdytään oppimisprosessin suunnitteluun, oppimisen ohjaukseen, arviointiin ja erilaisiin oppimista tukeviin työmenetelmiin ja digitaalisiin työvälineisiin.

Koulutuskokonaisuus koostuu 1-3 koulutuspäivästä, 7 webinaarista ja henkilökohtaisesta oppimistehtävästä (johon saa kouluttajalta tukea). Koulutuksella on käytössä Google Classroom -oppimisympäristö materiaalien jakamista ja tehtävien palauttamista varten.

Kohderyhmä: Vapaan sivistystyön tuntiopettajat, koulutussuunnittelijat sekä muu henkilökunta, Geronet-digitutorit.

Koulutukseen kannustetaan osallistumaan siten, että samasta työyhteisöstä tulisi useampi henkilö.

Voit ilmoittautua koko koulutusosioon tästä. Ilmoittautuminen on sitova. 

Koulutuspäivät

Ennen koulutuspäivään osallistumista ilmoittautuneille lähetetään ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä sisältää pienen omaan työhön, opetukseen/ohjaukseen ja osaamiseen liittyvän pohdintatehtävän sekä kartoituksen osallistujien odotuksista koulutukseen liittyen.

Koulutuspäivä koostuu asiantuntijaluennoista ja iltapäivän työpajatyöskentelystä. Koulutuspäivillä on oma teema, jonka kautta digiopetusta ja -ohjausta tarkastellaan. Voit osallistua yhteen tai useampaan sinua kiinnostavaan koulutuspäivään.

Koulutuspäivät toteutetaan verkossa Adobe Connect -kokouspalvelulla.

Koulutuspäivien teemat

 • 25.9. Näin luot osallisuutta ja ylläpidät vuorovaikutusta verkossa klo 9.30-15.30 TÄYNNÄ, VOIT ILMOITTAUTUA VARASIJALLE
  • Koulutuspäivän sisältö ja tavoitteet tästä.
 • 2.10. Digipedagogiikka: teknologia oppimisen ja ohjauksen apuna klo 9.30-15.30 TÄYNNÄ, VOIT ILMOITTAUTUA VARASIJALLE
  • Koulutuspäivän sisältö ja tavoitteet tästä.
 • 6.11. Seniorit digin äärellä klo 9.30-15.30

Koulutuspäivien yhteiset osuudet tallennetaan ja ne on katseltavissa myös jälkikäteen. Harjoituksia ja keskusteluja ei tallenneta. Suosittelemme osallistumaan koulutukseen livenä.

Jos haluat ilmoittautua koko koulutusosion sijasta vain koulutuspäivään, käytä tätä lomaketta.

Kehittämistehtävä

Koulutusosioon osallistujat voivat tehdä koulutuksen aikana omaan organisaatioon tai omaan työhön / opetukseen / ohjaukseen liittyvän kehitystehtävän.

Kehitystehtävän tulee liittyä opiskelijan omaan työhön, opetukseen tai ohjaukseen ja sen tulee sisältää konkreettinen kokeilu uudesta ratkaisusta, mallista tai työvälineestä. Kehitystehtävän voi suorittaa yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Kouluttajat tukevat oppijoita verkkoklinikoilla eli vapaamuotoisilla keskuteluajoilla, joiden aikana voi kysyä ja sparrata oman kehitystehtävän edistymistä.

Koulutusosion webinaarit

Koulutusosion webinaarit on tarkoitettu koulutusosioon ilmoittautuneille, mutta myös kaikille muille vapaan sivistystyöntekijöille ja Geronet-tutoreille.

Webinaarit järjestetään kerran viikossa aina torstaisin 8.10.-19.11. klo 13.00-14.15.

Muut kuin koko koulutukseen osallistuvat vapaan sivistystyöntekijät ja Geronet-digitutorit voivat ilmoittautua webinaareihin, käytäen tätä lomaketta.

Webinaarien aiheet ovat:

 • Webinaari 1:  Muuttuva opettajuus, yhteisölliset koordinoidut työskentelytavat 8.10.
 • Webinaari 2: Käyttäjälähtöinen ja osallistava opetuksen suunnittelu 15.10.
 • Webinaari 3: Palaute ja arviointi verkko-opetuksessa ja -ohjauksessa 22.10.
 • Webinaari 4: Ohjaustyö verkossa 29.10.
 • Webinaari 5: Yksityisyyden suoja verkko-opetuksessa 5.11.
 • Webinaari 6: Verkon sisältöjen hyödyntäminen opetuksessa ja tekijänoikeudet 12.11.
 • Webinaari 7: Yhteisöllinen oppiminen ja erilaisia pedagogisia malleja opetuksessa 19.11.

Koulutusosion webinaarin alussa on yhteinen tietoisku/luento-osuus (kesto 15-25 min), jonka jälkeen webinaari jatkuu interaktiivisilla tehtävillä ja harjoituksilla sekä keskustelulla.

Webinaarien alussa olevat yhteiset osiot tallennetaan ja ne voi katsoa myös jälkikäteen. Harjoituksia ja keskusteluja ei tallenneta.

Koulutuksen tuottaja ja kouluttajat

Koulutuksen tuottaa Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa.

Harto Pönkä. Perehtynyt mm. koulutusteknologiaan, yhteisölliseen oppimiseen,  pedagogisiin malleihin ja digitaalisiin oppimisalustoihin. Muita osaamisalueita ovat mm. sosiaalinen media, digitaalinen viestintä ja markkinointi sekä tietosuoja. Kirjoja: Sosiaalisen median käsikirja, Open somekirja, Mediakasvatuksen käsikirja (kappale: Sosiaalisen median opetus ja käyttö opetuksessa).

Anne Rongas. Perehtynyt erityisesti teknologian opetuskäyttöön, aikuisten oppimiseen, oppimisen psykologiaan, yhteisölliseen ja uudistavaan oppimiseen ja oppimista tukevaan arviointiin.

Tarmo Toikkanen. oppimisympäristöjen design-tutkija, opettajankouluttaja, yrittäjä, tietokirjailija, palvelumuotoilija. Kirjoittanut mm. kirjat Sosiaalinen media opetuksessa ja Opettajan tekijänoikeusopas. Kehittänyt Edukata-mallin koulujen osallistavaan muotoiluun.

Leena Vainio. kouluttaja (verkkopedagogiikka, verkko-ohjaus, vertaistyöskentely, oppimisen arviointi, oppimisympäristöt, oppimisanalytiikka). 30-vuoden kokemus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittymisestä.