Ympäri vuoden toimivat kesäyliopistot järjestävät pienellä noin viiden miljoonan valtionrahoituksella suuren määrän tutkintoon johtamatonta koulutusta eri kohderyhmille, mm. suurelle joukolle eri korkeakouluissa opiskelevia tutkinto-opiskelijoita. “Tiedossa on, että opiskelijan kukkaro on kevyt eikä se millään kestäisi korkeampia kurssimaksuja”, toteaa Suomen kesäyliopistojen pääsihteeri Tuija Österman. 

Kesäyliopistojen järjestämiin avoimiin korkeakouluopintoihin osallistuu vuosittain noin 25 000 opiskelijaa ja opintopisteitä suoritetaan 65 000. Toiminnallaan kesäyliopistot edistävät korkeakoulutuksen alueellista saavutettavuutta, kasvattavat korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrää ja nopeuttavat korkeakoulusta valmistumista.  

Kustannustehokkaiden kesäyliopistojen toimintaan on tehty kaikki mahdolliset sopeuttamistoimet viimeisten vuosien aikana, eikä toiminnan tehostaminen juurikaan enää ole mahdollista. Jo entuudestaan korkeita opiskelijamaksujakaan ei voi nostaa ilman suurta opiskelijakatoa, joten suunnitelluilla leikkauksilla olisi peruuttamattomat seuraukset. Käytännössä tästä seuraisi kesäyliopistojen lakkauttamisia.  

Kesäyliopistojen asiantuntemusta ja verkostoja kannattaa kuitenkin jatkossakin hyödyntää. “Sen sijaan että supistaisimme koulutustoimintaamme, olemme kiinnostuneita ottamaan vastaan lisävastuita liittyen nyt niin ajankohtaiseen työelämän murrokseen ja työikäisten osaamisvajeeseen”, ehdottaa Österman.  

Lue lisäksi: 14 tahon yhteinen kannanotto kaavailtuihin leikkauksiin

Suomen kesäyliopistot ry 
pääsihteeri Tuija Österman 
tuija.osterman@kesayliopistot.fi 
puh. 050 302 8970 

Helsingissä 24.5.2023