SnellmanEDUn koordinoima ja yhdeksän kesäyliopiston toteuttama Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa -valmennus (4 op) sisältää työelämä- ja digitaitokurssien lisäksi osallistujan oman arvion työelämätaidoista, digitaitotestin, oppimissuunnitelman sekä oman oppimisen arvioinnin. Valmennuksen sisältämät kurssit osallistuja tekee hänelle sopivana aikana keskimäärin 1–3 kuukauden sisällä.  Koulutukset toteutetaan 1.1.-31.12.202verkossa. Lisätietoja: https://snellmanedu.fi/keto-hanke/