Osaamisperusteisuuden askelmerkit vapaassa sivistystyössä


Suomen kesäyliopistot ovat 31.12.2022 saaneet menestyksekkäästi päätökseen yhteisen ”Askelmerkit”-koulutushankkeensa. Kaikissa koulutusosioissa oli yhteensä 250 osallistujaa.
Kiitos Opetushallitukselle hankkeen rahoittamisesta!

Hanke jakautui neljään erilliseen koulutusosioon:

Toteuttajaverkosto

Koulutushanketta rahoitti Opetushallitus ja se toteutettiin 1.5.2020 – 31.12.2022. Suomen kesäyliopistot ry oli koko hankkeen koordinaattori ja osatoteuttaja. Muita toteuttajia olivat:

Etelä-Karjalan kesäyliopisto

Jyväskylän kesäyliopisto

Kymenlaakson kesäyliopisto

Mikkelin kesäyliopisto

Savonlinnan kesäyliopisto

Turun kesäyliopisto

© 2024 Suomen kesäyliopistot ry