Helsinkiläinen vihreiden kansanedustajana kaudella 2019–2023 toiminut ja neljännen kauden kaupunginvaltuutettu Mari Holopainen on valittu kesäyliopistojen syyskokouksessa kesäyliopistojen valtakunnallista yhteistyötä ajavan Suomen kesäyliopistot ry:n puheenjohtajaksi. Holopainen aloittaa tehtävässään vuoden 2024 alussa.

“Laajat, kaikille avoimet koulutusmahdollisuudet rakentavat kansakunnan kestävyyttä ja tulevaisuutta. Näen arvokkaana ja puolustamisen arvoisena sen, että Suomessa kuka tahansa taustaan ja varallisuuteen katsomatta voi oppia lisää. Elinikäisen oppimisen turvaaminen eri puolilla Suomea on välttämätöntä, jos haluamme pärjätä työelämän nopeassa murroksessa”, uusi puheenjohtaja Mari Holopainen korostaa.

Holopainen työskentelee Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella tutkijana ja opettajana ja tuntee laajasti päätöksenteon ja aikuiskoulutuksen kenttää.

”Kesäyliopistot toimivat kustannustehokkaasti ja joustavasti. Opetusta hoitavat pääasiassa tuntiopettajat. Kesäyliopistoilla on merkittävä rooli työelämässä kielikoulutuksen tarjoajana Suomeen muuttaneille”, Holopainen sanoo.

Holopainen toimi vuosina 2013–2017 Helsingin seudun kesäyliopiston hallituksen puheenjohtajana. Holopaisella on kansainvälistä kokemusta Oxfordin ja Berkeleyn yliopistoista. Hän on työskennellyt 15 vuoden aikana luottamustehtävissä kaikilla hallinnon tasoilla, kaupunginvaltuutettuna, kansanedustajana ja maakuntavaltuuston puheenjohtajana.

”Hienoa, että saimme pitkäaikaisen koulutuksen puolestapuhujan 18 kesäyliopiston järjestön puheenjohtajaksi”, pääsihteeri Tuija Österman kommentoi. “Suomen kesäyliopistot aloittavat vuoden 2024 lakisääteisestä tehtävästään kiinni pitäen mutta myös rohkeasti toimintaa uudistaen. Ajat ovat taloudellisesti haastavat, mutta teemme parhaamme alueellisen korkeakouluopetuksen ja työelämätaitojen edistämiseksi.”

Suomen kesäyliopistot ry:n keskeisimpiin tehtäviin kuuluu kesäyliopistojen edunvalvonta tavoitteena turvata kesäyliopistojen toimintaedellytykset ja vahvistaa oppilaitosten asemaa valtakunnallisesti. Kesäyliopistojen identiteetti kytkeytyy vahvasti niiden lakisääteiseen tehtävään alueellisen koulutustarjonnan edistäjänä sekä avoimen korkeakoulutuksen ja työelämätaitoja edistävien koulutusten järjestäjänä. Valtakunnallisen edunvalvontajärjestön hallituksessa työskentelee kuusi hallituksen jäsentä sekä järjestön pääsihteerinä vuodesta 2020 toiminut Tuija Österman.  

Lisätiedot:

Tuija Österman, pääsihteeri, +358 50 3028 970, tuija.osterman(at)kesayliopistot.fi

Mari Holopainen, hallituksen puheenjohtaja, +358 50 5143 452, mari.holopainen(at)gmail.com