Mitä, missä, milloin ja kenelle? – Viestintä taitolajina, 2 op

Mitä, missä, milloin ja kenelle? – Viestintä taitolajina, 1,5 op

Tavoite: Kehitetään henkiIöstön osaamista ja kokonaisvaltaista ymmärrystä osaamisperusteisen koulutuksen toteutusprosessista. Kevään 2021 aikana aloitetut kesäyliopistojen yhteiset koulutuskuvaukset ja niiden työstöt jatkuvat.

Toteutustavat: Tämä osio jakautuu kahteen kokonaisuuteen: A) Pedagogisen osaamisen vahvistamiseen koulutussuunnittelussa ja B) Osaamisperusteisten työelämälähtöisten täydennyskoulutusten prosessikuvauksiin. Koulutus jakautuu kaikille yhteisiin reaaliaikaisiin johdantoluentoihin, työpajatyöskentelyyn pienemmissä ryhmissä  ja kesäyliopistokohtaiseen itsenäiseen työskentelyyn.

Kesäyliopistokohtainen tavoiteltava tuotos: Kullekin kesäyliopistolle soveltuva ja käytännönläheinen osaamisperusteisen kouIutussuunnittelun toimintamalli, joka sisältää käytännönläheisen työkalun suunnitteluun ja prosessikuvaukset työohjeineen.

Sisältö ja aikataulu: Toteutetaan syksyllä 2022 (tiedot aikatauluineen keväällä 2022).