OpetussuunniteImista työkaluja osaamisperusteiseen koulutussuunnitteluun, 2 op  

OpetussuunniteImista työkaluja osaamisperusteiseen koulutussuunnitteluun, 2 op

Tavoite: Määritellään kesäyliopistojen yhteiset arvot ja niihin perustuvat strategiset linjaukset osaamisperusteisessa koulutustoiminnassa ja laaditaan yhteinen laajempi opetussuunnitelman perusteet, jossa painopiste on jatkuvan oppimisen edistämisessä. Yhteisessä työskentelyssä luodaan uusia toimintamalleja oppilaitosten väliselle yhteistyölle ja kehitetään koulutuksia osaamisperusteisiksi luoden yhdenmukaisia toimintakäytäntöjä.

Toteutustavat: Seminaarit/webinaarit, työpajatyöskentely, oppilaitoskohtainen työskentely

Tuotos: Yhteisen koulutuskorin kehittäminen ja koordinointi, kesäyliopistojen yhteiset
opetussuunnitelman perusteet, jotka linjaavat ja tukevat osaamisperusteista
koulutussuunnittelua.

Aikataulu: Tiedot täydentyvät alkuvuodesta 2022.