Työelämän koulutus

Koulutuksella päivität ja täydennät työelämän osaamistasi, parannat työmarkkina-arvoasi tai jopa kouluttaudut kohti uutta uraa.

Kehitä osaamistasi

Kesäyliopistojen tarjoama koulutus on joko omaehtoista tai työnantajien tilaamaa henkilöstökoulutusta. Koulutus on yleensä avointa kaikille koulutuksen aihepiiristä kiinnostuneille.

Työllistymisen tueksi

Työttömille suunnattu työvoimakoulutus toteutetaan alueellisten Työvoima- ja elinkeinokeskusten ostotoiminnan mukaisesti.

Katso oman paikkakuntasi kesäyliopiston koulutustarjonta

Palautteita opiskelijoilta

Psyykkisesti oireileva nuori – Nuorten mielenterveyden häiriöt ja niiden kohtaaminen, Turku 2020

Hyvät näkökulmat aiheisiin
Kouluttaja esitti mielenkiintoisesti asiat
Koulutus vastasi hyvin otsikkoaan ja kouluttajalla laaja tietotaito

 

Kuvalliset menetelmät asiakastyössä, Turku 2020

Sai tehdä omaa työtä ja kehittää omaa visuaalisuuttaan
Osaava opettaja
Toimiva ryhmä/tilaa keskusteluille

 

© 2024 Suomen kesäyliopistot ry