Verkkopedagogiikka osaamisperusteisuutta vahvistamassa, 1,5 op

Tavoite: a)Koulutuksen jälkeen hallinto- ja opetushenkilöstö osaa tuottaa tietoa ePerusteisiin ja Koski-
tietovarantoon sovittujen toimintakäytäntöjen mukaan. b) Kehitetään opetushenkilöstön ja
tukipalveluhenkilöstön verkkopedagogista osaamista.

Toteutustavat: Verkkokoulutukset 14 h, itsenäistä työskentelyä 26,5 h.

Tuotos: Digipedagogisten taitojen syventyminen ja erilaisten osallistujia aktivoivien menetelmien
hyödyntäminen verkko-opetuksessa (fasilitointi-, hostaus- ja tutorointitaidot). Verkkokoulutusten
toteutustavat monipuolistuvat.

Ilmoittaudu oheisesta linkistä koko koulutuskokonaisuuteen. Ilmoittaudu, vaikket pääsisikään kaikkiin osioihin,
tarkistamme jokaisen osion osallistujat erikseen. Tarvitsemme tiedot hankkeen raportointia
varten.

Verkkopedagogiikka osaamisperusteisuutta vahvistamassa, 1,5 op

Kesäyliopistojen ePerusteet koulutus 12.1.2021 klo 10–11.30
Kouluttaja: Ulla Kauppi, OPH
ePerusteet koulutuksen jälkeen
– tiedät mikä on ePerusteet palvelu ja mikä sen rooli on osaamisperustaisuudessa
– osaat kirjautua ja navigoida ePerusteet alustalla
– osaat viedä osaamisperusteisen opintosuunnitelman ePerusteisiin
– osaat julkaista ja päivittää opetussuunnitelmaa ePerusteissa
Jollei koulutuksen ajankohta sovi sinulle, voit katsoa sen myöhemmin nauhoitteena.
Lähetämme kaikille ilmoittautuneille linkin nauhoitteeseen. Joten muista ilmoittautua,
hankkeen kannalta on tärkeää saada kaikki osallistujatiedot.

Kesäyliopistojen Koski-tietovaranto koulutus 4.2.2022 klo 13–14
Kouluttaja: Laura Ryymin OPH

Koski- tietovaranto koulutuksen jälkeen:
– tiedät mikä on KOSKI-tietovaranto ja miten sen käyttöönottoon voi valmistautua
– osaat kirjautua ja navigoida Koski-tietovarannossa
– osaat viedä Koski-tietovarantoon opiskelijan osaamisperusteisesti kuvatun, mitoitetun ja
arvioidun opintosuorituksen, mikäli opiskelija on antanut siihen luvan.

Voit etukäteen tutustua Koski ohjeisiin tästä

Jollei koulutuksen ajankohta sovi sinulle, voit katsoa sen myöhemmin nauhoitteena.
Lähetämme kaikille ilmoittautuneille linkin nauhoitteeseen. Joten muista ilmoittautua,
hankkeen kannalta on tärkeää saada kaikki osallistujatiedot.

ePerusteet ja Koski-tietovarannon prosessit kesäyliopistossa 10.2.klo 10–12
Kouluttaja: Elina Ivakko
Prosessityöpajan jälkeen osaat:
– laatia prosessikuvauksen osaamisperusteisen koulutuksen viennistä ePerusteisiin
– laatia prosessikuvauksen opiskelijan osaamisperusteisen koulutuksen suorituksen viennistä
Koski-tietovarantoon.
Toteuta verkossa osallistava ja vuorovaikutteinen virtuaalitilaisuus

to 31.3 klo 13–15 ja pe 29.4 klo 9–11 webinaarit
– koulutuksen sisällöt kootaan osallistujat osallistaen.
– Koulutukseen liittyy ennakko- väli- ja lopputehtävä koulutusta työstetään Howspasessa
– Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mukamaksen kanssa.

ti 24.5. klo 14–16 Verkkofasilitointitehtävä- ja kertaustyöpaja verkossa
Mentorina Hanna-Riikka Karjalainen
Koulutuksen jälkeen osaat:
– huomioida ja osallistaa verkko-osallistujat verkko- ja hybriditilaisuuksissa
– käyttää erilaisia tai yleisimpiä välineitä verkkokoulutusten osallistamiseen
– osaat ideoida kouluttajan kanssa erilaisia osallistavia tehtäviä eri välineille